Passe eller for hard trening?

Spørsmål: Jeg har et enkelt spørsmål som jeg ikke har funnet et enkelt svar på, hverken i boka di eller her: hvordan leser man ut i fra Garmin-klokka om man har trent for hardt eller passe? På vedlagte skjermdump av dagens bodybattery er det høye utslag på stress etter treningsøkten. Men er ikke det forventet en stund etter trening?

Når er det for mye og når er det passe?
Mann (51)

Svar: Om det er akkurat passe, for mye eller for lite, avhenger av totalbildet. Av resten av kurven ser jeg at du restituerer svært godt på natten, kommer deg også i blått på dagen og fem timer etter treningen. Da tenker jeg det er en god og passe anstrengende økt for deg, en økt der du øker din kapasitet og at du har et generelt overskudd som gjør at du fint tåler denne belastningen.

For andre med et høyere stressnivå på dag eller dårligere restitusjon på natt, kunne en slik økt være for belastende. Og hvis du virkelig ønsket å prestere på toppnivå i en idrett, kunne denne økten vært en for liten belastning.

For dem som sliter med et høyt totalt stressnivå ville jeg lagt treningsintensiteten lavt, kanskje der klokka ville gitt råd om en restitusjonstid på under et døgn. Og for gruppa med stort totalt stressnivå tenker jeg det er viktig å investere i en klokke som kan vise restitusjonstid og treningsevne. 

Ellers så nevner jeg at det snart er workshop med treningsekspert Tore Austad. Den vil jeg anbefale for både de som er i god, dårlig og passe god form! Informasjon om dette finner du her: https://pulskuren.no/arrangementer/pulskuren-workshop-trening-som-gir-overskudd/

Frisk hilsen fra Dr. Torkil

Kommentarer