Et friskere liv på jobb

«Ansatte som opplever at ledelsen er opptatt av dem som et helt menneske – ikke bare en ansatt – er mer produktive, mer fornøyde, mer tilfredse. Fornøyde medarbeidere betyr fornøyde kunder, noe som fører til lønnsomhet.» 
– Anne M. Mulcahy, tidligere CEO for Xerox Corporation

Enhver bedriftsleder vet at uhelse koster på flere måter, og at friske folk på jobb er uvurderlig. Å ta medansvar for helsen til de ansatte er heldigvis lovpålagt, men det er ikke alltid så lett å vite hvilke tiltak man som leder bør gjøre. I pulskuren.no heier vi på og jobber for et friskere live for alle. Målet er overskudd til å takle både arbeidsliv og hverdagsliv på en bedre måte. Ved hjelp av Pulskurens livsstilsgrep, som kan måles med pulsklokker, er mye av det som stresser oss mulig å identifisere og unngå. Det gjelder å bruke kreftene våre på det som hjelper oss fremover.

SLITER BEDRIFTEN DIN MED HØYT SYKEFRAVÆR?
DERE ER IKKE ALENE:

– 40 prosent av arbeidstagere opplever utmattelse.
– 20 prosent har symptomer på utbrenthet, ifølge en undersøkelse fra McKinsey

GI DINE ANSATTE VERKTØY FOR BEDRE HELSE

Som arbeidsgiver vet du at gevinstene er mange når de ansattes helhetlige helse bedres. Men hvordan? Konkret  handler det om å lære å spille på lag med fysiologien vår gjennom å få tilgang til det autonome nervesystemet. Dr. Torkil kaller det «vårt indre, levende fossil». Dette systemet er urgammelt, langt eldre enn mennesket slik vi kjenner det i dag. Det autonome nervesystemet kontrollerer og sørger for at en lang rekke funksjoner i kroppen vår går som de skal i enhver situasjon, enten vi er våkne eller sover. I urtiden var det ikke behov for å forstå eller bevisst følge med på dette. Men dagens moderne samfunn ligner lite på den verdenen dette nervesystemet ble utviklet i for millioner av år siden. Stresset våre forgjengere stod ovenfor var av en helt annen art enn stresset vi nå må håndtere på daglig basis.

I dag har vi stor nytte av tilgang på informasjon fra det autonome nervesystemet for å forstå hva som påvirker oss på oppbyggende og nedbrytende måter. Slik lærer vi å ta velinformerte valg, som i sin tur gjør oss i stand til å leve i en stressbalanse som er sunn. For stresse, det skal og må vi. Stress er heller ikke per definisjon galt eller negativt. Det er balansen som har gått skeis for mange, og nettopp dette er det vi jobber med på pulskuren.no. For bedrifter vil Pulskurens bedriftspakke bidra til å løfte produktivitet, minske helsekostnader og stimulere de ansattes velvære.

Vi tilbyr bedrifter trygge, enkle og praktiske verktøy som vi vet virker helsefremmende. Sannsynligvis har mange av dine ansatte allerede en smartklokke som kan brukes i Pulskuren. De som ikke har det, er heller ikke heldt nødt til å anskaffe seg en. Ved å følge rådene de plukker opp fra sine kolleger som bruker smartklokke, kommer de langt. Vi erfarer at selv de har en slik smartklokke, nok ikke er klar over potensialet i dette verktøyet. Ved bevisst bruk er de gode, helseforebyggende hjelpemiddel mot en bedre helse og prestasjonsevne. Vår bedriftspakke kan tilpasses hver enkelt bedrift slik at den passer best mulig for dere.

Verktøyene er enkle og vil føre til en livsstilsendring. Implementering av små, daglige vaner mot et mer bærekraftig liv, både fysisk og psykisk, gir store ringvirkninger. Sammenlagt over tid fører de faktisk til en helomvending og transformasjon til det fungerende mennesket vi er laget for å være! I et fellesskap der deling og læring står i fokus kan hver enkelt ansatt selv ta grep om egen helse. De kan være så aktive de selv ønsker, og det er selvsagt ingen krav om å utlevere personlig helseinformasjon. Kompetanse på egen forebyggende helse styrkes gjennom medlemskap, workshops og foredrag med ressurspersoner innen de ulike områdene det er behov for – det være seg med Dr. Torkil eller andre vi henter inn.

Mange bedrifter har allerede innsett nytten av en fremoverlent og forebyggende bedriftshelsekultur og benyttet seg av Dr. Torkils kunnskapsdeling (under ser du et utvalg av disse).

LEGG TIL RETTE FOR ET FRISKERE LIV, BÅDE PRIVAT OG PÅ JOBB

En friskere livsstil gir en friskere arbeidsplass. Dr. Torkil får daglig meldinger i innboksen fra mennesker som takker for verktøyene som boken Pulskuren og det sosiale nettstedet for forebyggende helse, pulskuren.no, har gitt dem. Ikke bare er de lavterskel og bunnsolid forankret i forskningen, de gir også en stor grad av kontroll over egen helse tilbake til hver enkelt av oss. Folk som har tatt lærdommen i Pulskuren i bruk rapporterer om radikal bedring, noe som gjør oss enda mer motiverte til å spre dette inn i bedriftsmarkedet.

EKSEMPLER PÅ BEDRIFTSPAKKER

Online: Foredrag på 1 time + 30 minutter Q&A + Oppfølgingsworkshop på 90 minutter etter 2 måneder.  Pris: 29500 kr.
Pakkeløsning med rabatterte bøker og medlemskap i pulskuren.no etter ønske.

Fysiske foredrag: Foredrag på 1 time + 30 minutter Q&A + Oppfølgingsworkshop på 90 minutter etter for eksempel 2 måneder. Pris fra 49500 kr. 
Pakkeløsning med rabatterte bøker og medlemskap i pulskuren.no etter ønske.

TA KONTAKT

Har du som jobber i bedrift, enten som leder eller innen HMS, savnet verktøy for å styrke din og dine medarbeideres helse? Vi inviterer deg til å ta kontakt med oss via skjemaet under.

Contact Form B2B NO (#12)

Send inn ditt spørsmål her