Klokkas visualisering av stress og hvile

Spørsmål: Hei! Garmin visualiserer stress/hvile med et veldig klart skille mellom hvile (= blått) og stress (= oransje). Gjenspeiler dette klare skillet realiteten? At når man har under 25 i stress (blått/hvile), så er det parasympatiske systemet i sving, mens er du over 25 i stress (oransje), så er det det sympatiske nervesystemet som styrer? Eller er det i realiteten en glidende overgang? At man har noe hvile/restitusjon/parasympatisk aktivitet også selv om man ligger på feks 35 i stress («lavt stress»)?

Svar: Hei, her er jeg helt enig med deg, jeg synes at det skulle være en tydeligere visuell overgang. På overskudd.no måleren var også verdiene fra 25–50 en grønnfarge i likhet med fra 0–25. Men om en da blir lurt til å tenke at det er nok å komme ned i 25–50 og nøyer seg med det, er jo en mulig «felle».

Det er Firstbeat analytics som står for analysene og fargekodene. De bruker det samme opplegget (grønt bare på hvilesegmentet) på sitt mer avanserte system med brystfestede målere. I en lengre periode brukte jeg forøvrig denne måleren parallelt med Garminklokken og så at det var svært god overensstemmelsene med funnene både på stressmålingen og VO2max målingene. Vi får bare tro at de har bedre kontroll på dette via sine detaljanalyser med informasjon fra millioner av brukere enn vi klarer å filosofere rundt fargebruken. De har forøvrig gode webinarer og informasjon på sin nettside: https://www.firstbeat.com/en/

På YouTubekanalen kan du finne gode videoer: https://www.youtube.com/@FirstbeatInfohttps://www.youtube.com/embed/@FirstbeatInfo

Det er altså Firstbeat som står bak Garmins algoritmer.

Det vil jo være en glidende overgang hele veien fra 0–100 mtp balansen mellom parasympatisk og sympatisk aktivering. Hvor en bør sette «grensen» mellom fargene er nok foreløpig uklart så vi må nok sammenholde med hvordan vi føler oss i forhold til avlesningene.

Hilsen Dr. Torkil

Kommentarer

  1. Jeg har sett flere ganger at mitt BB kan stige selv om jeg er i lav organge 🙂 Så jeg tenker at vi ser det i kombinasjon med stress og BB om vi faktisk er i parasympatisk selv om vi er orange 🙂 Om vi lader så er vi i parasympatisk, om vi tapper er vi i sympatisk….?

    1. Det er nok en glidende overgang, sikkert mulig å lade i lav orange også, men jeg tror ikke jeg har opplevd det. Mulig på natten. Den tar nok også noe hensyn til bevegelse, pust mm.