Opptak av boklanseringen

Spørsmål:

1. Er det mulig å se foredraget i opptak? Skulle gjerne delt og inspirert flere til å lese boken.

https://www.youtube.com/live/jI5vVbURFRE?feature=share

2. Ref din kommentar på foredraget om ulik tåleevne av alkohol. En som våknet med BB på 100 og en annen nye lavere etter å ha drukket alkohol dagen før. Vil det si at den som våknet med BB på 100 ikke tar «skade» av alkohol?

Svar:

2. Dette er et svært godt spørsmål og ikke minst en problemstilling som dukker opp når vi på denne måten får objektive funn på virkningen av alkohol. Jeg har ihvertfall inntrykk av at det er de som har hatt lavest bodybattery som tegn på høyest alkoholstress som også er de som subjektivt har følt seg dårligst dagen etter. Slikt sett er det i hvert fall en sammenheng. Men om dette også har sammenheng med langsiktige alkoholskader ville jo vært svært interessant å finne ut av! Så her er vi også inne på det jeg nevnte på foredraget at det dukker opp dobbelt så mange spørsmål som svar når vi måler HRV opp mot ulike faktorer.

Kommentarer