Opphavsrett og ansvarsforhold

© Copyright Kairos World AS, 2023. Alle rettigheter forbeholdt.

 

Nettestedet eies og drives av Kairos World AS.

 

Innhold publisert av nettstedets team er ment å bidra til forebyggende og bedre helse, økt livsmestring og sykdomsforebygging – et supplement til bevisstgjøring omkring helse. Nettstedets innhold og ulike typer events er kun ment for generell opplæring og informasjonsformål.

 

Nettstedet er ikke ment å etablere et lege/behandler-pasient forhold mellom brukerne og nettstedet, og skal ikke erstatte tjenestene til helsepersonell. Hvis brukere av nettstedet tror at de kan lide av en medisinsk tilstand, bør de øyeblikkelig søke fysisk legehjelp.

 

Nettstedets innhold erstatter ikke fysisk legebesøk, diagnostisering, profesjonell medisinsk rådgivning eller annen profesjonell behandling. Generelt anmoder vi til å utvise forsiktighet, og at brukere av nettstedet alltid søker profesjonelle råd gjennom fysisk oppmøte hos sin lege/behandler før de handler på informasjon de finner på nettstedet.

 

Kairos World AS garanterer ikke at informasjonen på nettstedet er fullstendig og korrekt og skal ikke holdes ansvarlig for noen som helst følger som oppstår som resultat av bruk av nettstedet. Enhver beslutning bruker tar, og konsekvensene som følger, er nettstedets bruker sitt eneansvar.

 

Innholdet er gjort tilgjengelig for betalende medlemmer av nettstedet, med unntak av utvalgte artikler som er gjort offentlige.

 

Utdrag og kopiering av innhold fra nettstedet kan ikke brukes til kommersielle formål. Reproduksjon av vesentlige deler av nettstedet krever eksplisitt, skriftlig forhåndsgodkjenning. Søknader og forespørsler skal rettes til oss via dette skjemaet.

 

Enhver bruk av innhold fra nettstedet skal ledsages med en bekreftelse av nettstedet som kilde og med henvisning til ressurslokalisatoren (URL) til artikkelen.

 

Nettstedet er et medlemsbasert forum som ikke er redaktørstyrt. Innhold publisert av nettstedets medlemmer betyr ikke at det er godkjent eller anbefalt av nettstedets eier. Eventuelt støtende og upassende innhold bes rapportert til skjemaet under.

Send inn ditt spørsmål her