Episoden ble publisert 19. august 2022.

Vi har vært så heldige å snakke med mannen bak boka Kamerakuren, Torkil Færø. Etter å ha holdt fotoworkshops i alle verdenshjørner, deltatt på kurs med et utall dyktige fotografer og behandlet mange tusen pasienter, begynte Torkil å tenke over hvordan kunnskap om det å ta et godt bilde kan overføres til kunnskap om hvordan vi mestrer livet.

Det dannet grunnlaget for denne boka. Den retter seg først og fremst mot brede grupper som ønsker å gjøre endringer i eget liv, men vi mener den med fordel kunne dannet grunnlag for et nytt prosjekt innen psykisk helsevern. Fokus på løsninger i stedet for problemer er meningsfylt for de fleste.

Del denne posten: