hrv

For høy HRV?

Hei
Når HRV blir for høy og i ubalanse ifht mine verdier, hva betyr det?
Er jeg for lite aktivert, for mye i parasympatisk modus?
Har tidligere hatt lav HRV, og dette var enkelt å koble mot belastinger og for lite hvile/søvn. Synes det er godt forklart hva for lav HRV betyr/kan bety, men strevde litt med når den blir for høy…

Svar:

Bildet tyder på at du har forbedret HRV verdien din i denne perioden. Dermed er du i en “god ubalanse”. Dersom du beholder dette nivået videre, vil den samme verdien være innenfor balanse. Dette vil forøvrig også reflekteres i ditt body battery, der stressverdien tar utgangspunkt i din nåværende balanse sett i lys av verdien over den siste tiden. De nøyaktige avregningene som er basis for disse vurderingene får vi ikke. De voktes like godt som militærhemmeligheter. SOm konklusjon tyder altså verdiene på at du er i en pulskurmessig bedring. Gratulerer!

Kommentarer