Episoden ble publisert 3. oktober 2022.

Det finnes en måling som ikke er så kjent for folk flest. Vi har møtt Dr Torkil Færø. Han skriver for tiden bok om et tema vi elsker å sjekke daglig inn på – den er helsemarkør og heter HRV – og står for Heart Rate Variability – på norsk heter det pulsvariabilitet. Denne sier veldig mye om helsen vår, om stress nivå og potensielle inflammasjoner og kommende sykdommer.

Da vi begge hadde Covid i fjor kunne vi lese at denne vil ramme oss dager før positiv test. Pulsvariasjon måler graden av aktivering i det autonome nervesystemet. Denne vil være ideen høy når du er i det parasympatiske systemet, og lavere når du er i det sympatiske nervesystemet. HRV der en god indikator på hvordan du har det, med stress, sykdommer, hvile mm.

Man tenker at opp mot 80 % av sykdommer vi har er relatert til stress. Med kunnskap om egen HRV kan man lære mer om hvordan og når det er viktig med restitusjon, hvile og egne dopaminjag der vi stadig sjekker telefoner og mailer. Og mange stress situasjoner er nærmest usynlige og det er ikke alltid vi vet hva underbevisstheten fanger opp. Mat og sene tunge måltider og sen trening der du får melkesyre vil påvirke søvnen og også gi en dårligere HRV. Torkil er allmennlege, fotograf, kursholder og forfatter. Han er ekspert på HRV og skriver verdens første bok på dette tema.

Del denne posten: