Hvorfor ulikt resultat?

Spørsmål: Jeg og min kollega er jevngamle menn og bruker begge garminklokke. Hans balanserte HRV er ca mellom 60-70, mens min er ca mellom 40-50.
Hvordan har dette seg?

Svar: Tusen takk for kort og godt spørsmål! Faktorene bak HRV er i følge denne oversikten fra Harri Lindholm (MD, PhD) i 2007, delt i tre like store deler. Gener står for omtrent 1/3 av variasjonen. Stressnivå 1/3 og fysisk tilstand (sykdom, kondisjon osv.) 1/3. Derfor bør en ikke sammenligne seg selv med andre, men forholde seg til egen endring over tid. Det kan til og med være at den av dere som har det laveste HRV-tallet faktisk har den beste helsen. Denne illustrasjonen er hentet fra denne artikkelen: https://analytics.rowsandall.com/2018/11/26/hrv-measuring-for-masters-athletes-in-practice/ Den virket å gi god informasjon om HRV og baserer seg på figurene til Firstbeat, som er firmaet som står for algoritmene til Garmin.

Lykke til videre!
Hilsen Dr. Torkil

Kommentarer