Slik oppretter du en gruppe

Som medlem i pulskuren.no kan du enkelt opprette grupper innen temaer som er aktuelle for deg. Husk imidlertid å sjekke om det allerede finnes en gruppe innenfor samme tema før du oppretter en selv.

Gå til menypunktet ALLE GRUPPER, det ligger innunder fanen SOSIALT.

Klikk på valget Opprett en gruppe og følg instruksjonene.Velg et navn på gruppen som gjør det åpenbart for alle hva temaet gruppen dreier seg om. Bruk relevante ord i gruppenavnet, slik at den blir lett å finne ved hjelp av Søk-funksjonen på nettstedet. Vær konkret og tydelig i beskrivelsen av gruppen.

Når du kommer til Innstillinger og Personvernalternativer kan du velge mellom å gjøre gruppen offentlig, privat eller skjult. Les nøye beskrivelsen av disse tre ulike variantene før du velger. Fordi pulskuren.no skal være en delings- og læringsarena oppfordrer vi generelt til mest mulig åpenhet i opprettelsen av grupper. Du har likevel muligheten til å gjøre de tilpasninger du anser som nødvendige i valgene under Innstillinger.

Vi oppfordrer deg til å gi gruppen et visuelt uttrykk med bilder. Det visuelle er med på gi gruppen gjenkjennelseseffekt og personlighet. 
Gruppebilde: Last opp et gruppebilde (dette er det lille bildet) som passer til gruppens tema.

Forsidebilde: Last opp et forsidebilde (dette er det store bildet) som passer til gruppene tema.

Inviter inn medlemmer til gruppen: Inviter folk inn til gruppen ved å klikke på +tegnet bak navnene deres. Du kan også bruke søkefunksjonen som ligger øverst over medlemslisten.

Du kan gjøre andre medlemmer til moderatorer: Arrangøren av en gruppe har total kontroll over innholdet og innstillingene til gruppen. Det inkluderer alle mulighetene til moderatorer, samt muligheten til å slå gruppefora på eller av, endre gruppestatus fra offentlig til privat, endre gruppebilde, administrere gruppe medlemmer og slette gruppen.

Slette gruppe: Du kan som arrangør av en gruppe slette den. Før dette gjøres, vurder om du heller kan gi et annet gruppemedlem rollen som moderator. Om gruppen skal slettes, ber vi deg om å gi beskjed til medlemmene før dette gjøres. Hvis du sletter en gruppe, fjernes ALT innhold som er knyttet til den fullstendig. Det er ingen vei tilbake. Vær forsiktig med dette alternativet.
Slik sletter du en gruppe: Gå til valget Administrere lengst til høyre i menyen og velg Slett nederst til venstre i den vertikale menyen som dukker opp.