Personverninnstillinger

Du kan endre personverninnstillingene dine ved å gå til menypunktet INNSTILLINGER. Gå så inn på Personvern, hvor du finner Innstillinger for profilsynlighet. Her kan du velge hvem som kan se profildetaljene dine.